Ochrana osobních údajů
Děkuji za Vaši návštěvu na stránkách, těší nás Váš zájem. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Právo na informace
Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@profiparnicistic.cz, kde jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte webové stránky www.profiparnicistic.cz, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na webových stránkách, zadání emailu při stažení eBooku zdarma, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.
Jaké osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje, které nám poskytnete
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
Příklad:
Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu. Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně. Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží. Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
Bezpečnost
jlc s.r.o. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Použití a postoupení osobních údajů
jlc s.r.o. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností.
Možnost odhlášení
Chceme vaše údaje používat k tomu, abychom vás mohli informovat o produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete to kdykoliv oznámit, abychom mohly údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies.
Co je soubor cookie?
Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
K čemu se cookies používají?
Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj), používáme technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl vůbec fungovat.
Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náše stránky, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní
Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat
Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat.
Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje 
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
 •     
 • Nákup     zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše     osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili     vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim     osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
      
 • Péče     o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým     dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení     zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být     osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci     zboží).
      
 • Uživatelský     účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém     uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných     funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás     snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena).     Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to     s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup     k vašemu uživatelskému účtu.
      
 • Marketingová     činnost: E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám     zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru     obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že     pošlete email na info@profiparnicistic.cz (pracovní dny 8:00     – 16:00).
      
 • Telemarketing:     marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho     zboží a služeb, a s tím související marketingové     komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla     je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem     na konvenčním přímém marketingu.
      
 • Zlepšování     našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování     na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího     zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům.     Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které     jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám     a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme     využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv.     A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
      
 • Zákaznická     hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte     zboží či služby, můžete být požádáni o jejich     ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
      
 • Uplatnění     práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné     moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu,     že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních     nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít     neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje     zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely     kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších     obdobně závažných důvodů.
Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.
Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že pošlete email na info@profiparnicistic.cz (pracovní dny 8:00 – 16:00). Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.
Předávání osobních údajů třetím subjektům 
V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
 •     
 • Doručení     zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl     schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali     údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje     dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce.     Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno     a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém     vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží     uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba     při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním     údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro     účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně     smazat.
      
 • Obchodní     sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení     (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo     telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům     využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností     mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému     dalšímu účelu.
      
 • Státní     orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být     vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např.     advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci     (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše     osobní údaje, musíme tak učinit.
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
Velice nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.
Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu na info@profiparnicistic.cz (pracovní dny 8:00 – 16:00).
Výmaz
Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
 •     
 • Osobní     údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly     zpracovávány
      
 • Odvolal/a     jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány     a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich     zpracování
      
 • Vznesl/a     jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to,     že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní     situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac.     těchto os. údajů
      
 • Osobní     údaje jsou zpracovány protiprávně
      
 • Povinnost     výmazu stanoví zvláštní právní předpis
Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím emailu  na info@profiparnicistic.cz (pracovní dny 8:00 – 16:00).
Tyto podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30. 5. 2018.